از افراد موفق دارای
EQ بالایی هستند

EQ مسئول

بهبود عملکرد
شغلی شماست

افراد دارای EQ بالاتر
در آمد بالاتری نسبت به 
افراد با EQ کمتر دارند.

درباره EQ بیشتر بدانیم آزمون EQ

آخرین خدمات

آخرین مقالات

بهمن, 1395

×

با ثبت نام در کارگاه مدیریت ذهن
روی خودتان سرمایه گذاری کنید
اطلاعات کارگاه

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh