خانه / درباره ما

درباره ما

گروه تحقیقات فرهنگی بعد چهارم در سال 1390 توسط آقای سهیل سهیلی زاده به قصد انجام فعالیت های پژوهشی حول موضوعات فرهنگی، انسانی و اجتماعی با تمرکز بر موضوعات خودآگاهی و مهارت های رهبری، هوش معنوی و هوش هیجانی شکل گرفت.

نتیجه این مسیر طراحی و پیاده سازی کارگاه هایی برای ارتقای سطح خودآگاهی، به عنوان هسته اصلی موضوعاتی از قبیل بینش رهبری، هوش معنوی و هوش هیجانی، بوده است.

ادامه این مسیر طراحی و پیاده سازی برنامه های توانمند سازی منابع و سرمایه های انسانی برای سازمان ها بر مبنای همین روش و مسیر بوده است.

موسسه مشاوره مدیریت بعد چهارم در همین راستا تاسیس شد تا بصورت حرفه ای به عنوان عضوی از انجمن مشاوران مدیریت ایران درخدمت توانمدسازی سازمان های ایرانی باشد.

about-us-banner

سهیل سهیلی زاده کیست؟

 • دکتری حرفه ای کسب و کار (DBA) از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • تدریس طراحی و خلاقیت در دانشگاه های مختلف از سال 1376
 • تدریس مدیریت ذهن و مهارت های رهبری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • موسس گروه تحقیقات فرهنگی بعد چهارم
  و موسسه مشاوره مدیریت فرآیند بعد چهارم
 • عضو علی البدل هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران
  www.IMCA.ir

 • طراح کارگاه های ارتقای سطح هوش هیجانی،
  هوش معنوی، مدیریت ذهن و مهارت های رهبری
 • مربی و مشاور رشد شخصی و راهبر توانمند سازی منابع انسانی
 • تمامی دوره های آموزشی موسسه مشاوره مدیریت بعد چهارم توسط تیم تحقیق و توسعه این موسسه و زیر نظر مستقیم آقای سهیل سهیلی زاده طراحی شده و میشوند و طی چندین سال پیاده سازی شده و آزموده شده اند.
 • این آموزش ها به هیچ وجه کپی برداری شده از مطالب هیچ کتاب داخلی و خارجی نیستند.