خانه / آرشیو تگ هدف

آرشیو تگ هدف

اهداف … رویاهای واقعی

اهداف ... رویاهای واقعی

رویاهای واقعی ما همان اهداف ما هستند توسط Madisyn Taylor این موضوع بسیار حیاتی است که  فقط به جای  خیال بافی در مورد اهداف در زندگی اقدام صورت گیرد. خواسته های ما به عنوان سوخت عمل می کنند، ما را به سوی افق های جدید سوق میدهند. بدون هیچ هدفی برای تلاش کردن، ما دچار رکود می شویم و فقط به تمایلات خود بسنده می کنیم زیرا مطمئن نیستیم که  بعد از آن چه باید بکنیم. اهداف، رویاهایی هستند که ما خواهان آن هستیم برای آنها کار کنیم. هنگامی که مجموعه اهدافی را مشخص می کنیم، مسئولیت زندگی مان را ...

ادامه مطلب »